WOZ bezwaar

WOZ Waarde Berekenen

WOZ Waarde Berekenen ? De WOZ waarde wordt vastgesteld door gemeentelijke taxateurs of door ingehuurde taxatiebureaus. Zelf kunt u ook een WOZ-taxatie laten uitvoeren door een gediplomeerde WOZ-taxateur.

Gratis WOZ-waarde Check ? Klik Hier

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Dit is de gemeentelijke taxatie die elk jaar plaats vindt voor woning en bedrijfspand.

Als het goed gebeurt is dit de waarde van het onroerend goed als het leeg en vrij van hypotheek verkocht zou worden. Zeg maar de waarde die u ervoor zou kunnen krijgen wanneer het leeg wordt opgeleverd.

Het is alleen niet de waarde van vandaag of gisteren, maar de waardepeildatum is gelijk aan de waarde op 1 januari van het vorig jaar. De WOZ waarde 2011 is dus de waarde wanneer het pand op 1 januari 2010 zou zijn getaxeerd.

De WOZ waarde valt vaak hoger uit dan verwacht. Hebt u ook de nieuwe aanslag onroerend goed (OZB) gehad maak dan bezwaar, want dit kan u veel geld besparen. Niet alleen dit jaar, maar ook de volgende jaren.

Een te hoge taxatie zal namelijk nog vele jaren in navolgende taxaties en heffingen doorwerken, zoals het eigenwoningforfait, waterschapsheffing, vermogensrendementsheffing en erfbelasting De Hoge Raad wil het bezwaar maken tegen de WOZ aanslag vereenvoudigen door de zogenaamde bezwaardrempel (Fierens marge) te schrappen.

Vanaf 2009 zijn de gevolgen van de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting een stuk zwaarder gaan wegen. Met ingang van 1 januari 2009 is het maximum aan het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde die  € 1000.000,- overstijgt namelijk vervallen.

De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door drie overheden. De WOZ-waarde wordt voor de volgende belastingen gebruikt:

 • Gemeente:
  1. onroerende-zaakbelasting
 • Belastingdienst:
  1. eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting
  2. afschrijvingsgrens gebouwen in de vennootschapsbelasting en voor ondernemers dan wel resultaatgenieters in de inkomstenbelasting
  3. afschrijving en aftrekdrempel op monumentenwoningen in de inkomstenbelasting
  4. in bepaalde omstandigheden de waardering voor bijvoorbeeld een vakantiewoning in de inkomstenbelasting
  5. de waardering van een woning bij overlijden of schenking (vanaf 01-01-2010) met een mogelijke waardedruk bij verhuur aan derden successiewet
 • Waterschap:
  1. watersysteemheffing (voorheen: omslag gebouwd)

Daarnaast werkt de objectafbakening van artikel 16 Wet WOZ door in onder andere de Wet belastingen op milieugrondslag (energiebelasting), de Elektriciteitswet en de Gaswet.

Ook wordt de WOZ-waarde maatschappelijk steeds breder gebruikt; banken accepteren de WOZ-waarde veelal als bewijs dat de waarde van de woning voldoende onderpand is voor een (tweede) hypotheek of als bewijs dat het zogenaamde toptarief (hoger rentetarief als de lening meer bedraagt dan de executiewaarde) niet meer betaald hoeft te worden.

Vanaf 1 januari 2010 kunnen notarissen, hypotheekverstrekkers en banken onder bepaalde voorwaarden de WOZ-waardes opvragen bij de gemeente. Deze maatregel is getroffen in verband met de bestrijding van de vastgoedcriminaliteit.

Erfbelasting
Per 1 januari 2010 is de WOZ-waarde van woningen ook de grondslag geworden van het te betalen bedrag aan erfbelasting.

Vindt u dat u teveel erfbelasting betaalt of dat de WOZ-waarde van de uit een erfenis verkregen woning te hoog is kunnen wij u ook van dienst zijn. Als de notaris de verklaring van erfrecht heeft opgemaakt kunnen de erfgenamen een nieuwe WOZ-beschikking opvragen, tegen deze beschikking kan bezwaar gemaakt worden.

Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld lopen de erfgenamen het risico substantieel meer erfbelasting te betalen dan noodzakelijk. Dit financiële nadeel loopt, gelet op het tarief van de erfbelasting, als snel in de (tien) duizenden euro’s.

Het hele proces van controle van de WOZ-waarde tot een bezwaar-en eventuele beroepsprocedure kan Bezwaarmaker.nl voor u verzorgen. Wij maken bezwaar, voor u, namens u! Neem snel contact met ons op!